Toestemming voor het organiseren van een afscheidsconcert van muziekvereniging Odeon op zaterdag 9 december 2023 van 19.30 tot 23.00 uur in het Officiers Casino aan Kampweg 51 te Soesterberg

Redactie Soesterbergnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Soesterberg.

Aanvraag evenementenvergunning

De ingediende aanvraag voor Kampweg 3769DE 51 Soesterberg luidt als volgt:

Toestemming voor het organiseren van een afscheidsconcert van muziekvereniging Odeon op zaterdag 9 december 2023 van 19.30 tot 23.00 uur in het Officiers Casino aan Kampweg 51 te Soesterberg

Afscheidsconcert Odeon De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 16 november 2023 (verzonden op 17 november 2023) op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest vergunning heeft verleend voor het organiseren van een afscheidsconcert van muziekvereniging Odeon op zaterdag 9 december 2023 van 19.30 uur tot 23.00 uur in het Officiers Casino aan de Kampweg 51 in Soesterberg De stukken liggen ter inzage op afspraak bij het omgevingsloket. Voor het maken van een afspraak gaat u naar www.soest.nl/afspraak Bezwaar maken Bent u belanghebbende en het niet eens met een verleende of geweigerde vergunning of genomen besluit. Dan kunt u, binnen zes weken na verzenddatum, schriftelijk bezwaar maken bij de Burgemeester of Burgemeester en Wethouders van Soest. Als bij de verleende vergunning een andere procedure is aangegeven, is deze leidend. In het bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval: •uw naam en adres; •de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (dagtekening); •een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. U stuurt zo mogelijk een kopie van dit besluit mee; •de redenen waarom u bezwaar maakt; •ondertekening met uw handtekening. Tijdens een bezwaarprocedure geldt het genomen besluit. Als u niet wilt dat het besluit al in werking treedt, kunt u naast uw bezwaar om een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Hier zijn kosten aan verbonden. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar: de Rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 AD Utrecht. Meer informatie? Heeft u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u terecht bij Annemiek Van den Berg, Juridisch medewerker Vergunning & Handhaving. Via telefoonnummer 035- 609 34 11 helpen onze medewerkers van het Telefonisch Informatiepunt u graag verder. Zij zijn iedere werkdag bereikbaar tot 12.30 uur. Wilt u ons liever een e-mail sturen? Gebruik dan het contactformulier op soest.nl/contact. Dat is een veilige manier om uw gegevens met ons te delen. Met uw zaaknummer kunnen wij u sneller helpen. Houd daarom uw zaaknummer bij de hand als u ons belt of een bericht stuurt.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Soesterberg
  2. evenementenvergunning

Bekijk meer bekendmakingen